<script type="text/javascript"> (function(c,l,a,r,i,t,y){ c[a]=c[a]||function(){(c[a].q=c[a].q||[]).push(arguments)}; t=l.createElement(r);t.async=1;t.src="https://www.clarity.ms/tag/"+i; y=l.getElementsByTagName(r)[0];y.parentNode.insertBefore(t,y); })(window, document, "clarity", "script", "hjmlih9rbe"); </script>

Vedoucí oddělení kanceláře ředitele

Popis

*

Požadavky

: Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právnického nebo ekonomického zaměření, příp. jiného zaměření s odpovídající praxí; řidičské oprávnění skupiny B; trestní bezúhonnost; schopnost analytického myšlení; velmi dobrá uživatelská úroveň práce s PC; praxe ve veřejné správě výhodou

Náplň práce:

řízení činností oddělení kanceláře ředitele (např. personalistika, vzdělávání zaměstnanců, správa interních předpisů apod.); správa dílčího rozpočtu oddělení; nastavení a udržování vnitřního kontrolního systému dle požadavků zákona o finanční kontrole, ověřování jeho přiměřenosti a účinnosti; zajišťování oblasti boje proti korupci dle protikorupčních dokumentů vlády a interního protikorupčního programu; identifikace a vyhodnocování korupčních rizik; zajišťování oblasti poskytování právních služeb; komplexní zajišťování oblasti výkonu spisové služby dle zákona o archivnictví a spisové službě; nastavení a udržování systému zveřejňování smluv dle zákona o registru smluv; aktualizace organizačního řádu; ohlašování působnosti Správy NP v základním registru práv a povinností
Hrubá mzda: výše platu se řídí Nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platová třída 11 – 12 v závislosti na náplni práce).

Kontakt:

e-mailem

Informace o pozici

Plat: 25 280 – 40 120 Kč/měs.

Vzdělání Magisterské

Benefity: 

Zařazeno: 

Pracovní poměr: 

Aktualizováno: 2023-02-06T02:15:01.000000Z


Kontaktní osoba: Jiřina Skalová