<script type="text/javascript"> (function(c,l,a,r,i,t,y){ c[a]=c[a]||function(){(c[a].q=c[a].q||[]).push(arguments)}; t=l.createElement(r);t.async=1;t.src="https://www.clarity.ms/tag/"+i; y=l.getElementsByTagName(r)[0];y.parentNode.insertBefore(t,y); })(window, document, "clarity", "script", "hjmlih9rbe"); </script>

Kontakt na WOFINO

⚠️ Upozornění:
Telefonní číslo ani e-mail neslouží pro vyhledávání práce, ani pro informace o průběhu výběrového řízení.
Každý zaměstnavatel je kontaktován přímo prostřednictvím odpovědního formuláře u konkrétního inzerátu.

FAIR JOB PORTAL s.r.o.

Arnošta z Pardubic 2082
530 02 Pardubice
Česká republika

IČO: 048 35 085

DIČ: CZ04835085

info@wofino.com+420 776 216 002