Rada/ odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální II Referent pro ochranu veřejného zdraví podporu

25 280 – 31 570 Kč/měs.

Plný úvazek

Popis

Kontakt:

e-mail: ***
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Rada/odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální II. (SM 208)
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
- Komplexně vykonává kontrolní činnost – státní zdravotní dozor podle zákona č. 258/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, jiných zákonů upravujících působnost a pravomoc orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) a případně právních předpisů EU včetně kontroly plnění rozhodnutí a jiných opatření OOVZ a včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo k rozborům;
- Zpracovává a případně navrhuje vyřízení námitek proti protokolům o kontrole v souladu se zákonem upravujícím kontrolní činnost;
- Provádí šetření podnětů fyzických a právnických osob a navrhuje způsob vyřízení včetně provádění potřebných prohlídek a místních šetření, a to i v součinnosti s jinými správními orgány;
- Připravuje odpovědi na dotazy správních orgánů a fyzických a právnických osob ve všech případech;
- Připravuje návrhy odpovědí podle zákona upravujícího poskytování informací ve všech případech;
- Připravuje návrhy závazných stanovisek a vyjádření OOVZ jako dotčeného správního úřadu (DOSS) podle stavebního zákona a jiných právních předpisů upravujících působnost OOVZ jako DOSS, a to v případech všech záměrů a staveb;
- Účastní se prohlídek, kontrol, místních šetření a podobných úkonů podle stavebního zákona a jiných právních předpisů upravujících působnost OOVZ jako DOSS v souvislosti s přípravou a vydáváním závazných stanovisek a vyjádření, a to ve všech případech;
- Ukládá správní tresty v příkazním řízení na místě podle zákona upravujícího odpovědnost za přestupky;
- Připravuje návrhy příkazů ve všech případech podle stanovených vzorů;
- Připravuje návrhy dalších rozhodnutí a opatření podle právních předpisů upravujících působnost OOVZ ve všech případech podle stanovených vzorů;
- Podílí se na plánování a organizaci státního zdravotního dozoru podle právních předpisů, pokynů Ministerstva zdravotnictví a dle příkazů představených;
- Podílí se na analýzách výsledků dozorové a rozhodovací činnosti;
- Podepisuje úřední dokumenty v rozsahu stanoveném vnitřními a služebními předpisy, případně na základě pověření představeným;
- Zajišťuje potřebnou administrativní činnost spojenou s výkonem správních činností, které vykonává a zajišťuje, včetně práce s elektronickým systémem spisové služby;
- Při plnění svěřených činností podle potřeby a podle příkazů představených spolupracuje s ostatními organizačními útvary;
služebním místě jsou vykonávány následující činnosti v podmínkách spojených s neuropsychickou zátěží a pravděpodobným rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížným výkonem služby včetně míry neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví:
- provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby spojeného s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávaného mimo sídlo úřadu.

Nabízíme:- platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (11. platová třída);
- po zapracování osobní příplatek;
- podpora vzdělávání a osobního růstu;
- mobilní telefon;
- 25 dní dovolené;
- pružná pracovní doba, možnost home office;
- 5 dní indispozičního volna;
- příspěvek na stravování 140 Kč (stravenková karta);
- příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření nebo karta Multisport.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) + životopis a motivační dopis podané ve lhůtě do 4. února 2023

Informace o pozici

Plat: 

25 280 – 31 570 Kč/měs.

Benefity: Bonusy/prémie, Vzdělávací kurzy, Školení, Firemní akce

Zařazeno: Zdravotnictví a sociální péče, Ostatní

Typ pracovního poměru: Plný úvazek

Aktualizováno: 31. leden 2023

Zadavatel: Zaměstnavatel