Pečovatel/-ka pečovatelské služby Přeštice

20 470 – 29 630 Kč/měs.

Plný úvazek

Popis

Město Přeštice vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pozice:
Pečovatel/pečovatelka Pečovatelské služby Přeštice
6. platová třída (20 470, - Kč až 29 630, - Kč), úvazek 1,0
s nástupem nejlépe od 1. 1. 2023 na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou
Druh práce: pečovatelské činnosti zejména u seniorů a osob se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí
Místo výkonu práce: Přeštice a spádové obce ORP
Předpoklady vzniku pracovního poměru:
. Odborná způsobilost dle § 116, odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. akreditovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách nebo vzdělání v oborech uvedených v příloze č. 4 Vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 505/2006, ve znění pozdějších předpisů. Akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách lze doplnit po nástupu, nejpozději však do 18 měsíců od nástupu do zaměstnání.
. Bezúhonnost
. Zdravotní způsobilost
. Řidičské oprávnění sk. „B“ – aktivní řidič
. Praxe : zkušenosti s péčí o seniory a osoby se zdravotním postižením a praxe v sociálních službách výhodou; orientace na člověka, jeho cíle a potřeby
. Základní dovednosti, schopnosti:
práce na PC; schopnost vykonávat jednoduché administrativní úkony,
Empatie; komunikační dovednosti; pozitivní myšlení; schopnost týmové spolupráce;
vysoká odolnost vůči zátěž; výrazný smysl pro zodpovědnost; ochota se dále
vzdělávat; organizační schopnosti
Lhůta pro podání písemných přihlášek končí dnem 12. 12. 2022 do 12.00 hodin
Bližší informace k nabízené pracovní pozici Vám podá vedoucí PS Přeštice Martina Rulfová, DiS., tel:(~ skrytý kontakt ~ využijte, prosím, odpovědní formulář), e-mail (~ skrytý kontakt ~ využijte, prosím, odpovědní formulář), web: www.prestice-mesto.cz
Přihlášku spolu s profesním životopisem zašlete na e-mail: (~ skrytý kontakt ~ využijte, prosím, odpovědní formulář) nebo doručte na adresu městä Přeštice.
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení, příp. titul, datum a místo narození,
b) státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
c) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
d) datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, , souhlas se zpracováním osobních údajů
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Informace o pozici

Plat: 

20 470 – 29 630 Kč/měs.

Benefity: Bonusy/prémie, Vzdělávací kurzy, Školení, Firemní akce

Zařazeno: Zdravotnictví a sociální péče, Pečovatel

Typ pracovního poměru: Plný úvazek

Aktualizováno: 25. listopad 2022

Zadavatel: Zaměstnavatel